Yemlik Tavası

satinal

Yemlerin kabuklarının kafes altına dökülmesini önler ve kafesi daha uzun süre temiz tutar, Birden fazla kuşun aynı anda yemlenebilmesini sağlar. Yem geridönüşümünü sağlar.